Rury wielkogabarytowe

Rury plastikowe o dużych średnicach

Rury wielkogabarytowe

W ciągu ostatnich dziesięcioleci niektóre wady gliny, PVC, stali oraz betonu stwarzają poważne problemy i trudności w istniejących instalacjach odwadniających, ponieważ materiały te są zbyt wrażliwe na działanie agresywnych substancji chemicznych lub kruche i zależne od stanu gleby. Na całej kuli ziemskiej awarie instalacji wodociągów i kanalizacyjnych o dużych średnicach stały się codziennym zjawiskiem. Ponadto wykorzystanie takich instalacji nie jest polecane z uwagi na ich wysoki koszt i krótki termin niezawodnej eksploatacji.

Firma Krah podjęła decyzję wykorzystania pewnych zalet tworzyw sztucznych, zwłaszcza ich niezwykle łatwą obróbkę oraz doskonałą odporność na działanie środowiska i substancji chemicznych.

Dlatego rury polipropylenowe i rury polietylenowe oprócz nieskomplikowanej i niezawodnej konstrukcji, która będzie trwała pokolenia, rury Krah zapewniają długoterminowe i opłacalne rozwiązania ich zastosowania w kanalizacjach deszczowych odwadniających, kanalizacjach do odprowadzania ścieków sanitarnych oraz kanalizacjach przeznaczonych do odprowadzania kanalizacji deszczowej do morza, studzienek, kopalni i zbiorników.

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi nowoczesnej infrastruktury firma Krah stworzyła niezawodne i wygodne systemy rurowe o dużych średnicach od 300 mm (30 centymetrów) do 4000 mm (4 metrów).

Więcej informacji

Więcej informacji o rurach wielkowymiarowych Krah można znleźć w poniższym katalogu wyrobów.

Katalog produktów XVPlast

Więcej informacji w katalogu wyrobów XVPlast
XVPlast Katalog wyrobów