Certyfikaty

Atesty higieniczne na rury i kształtki do wodociągów z polietylenu oraz rury studzienne PVC-U, rury i kształtki do wodociągów z PVC-U, rynny PVC-U.

Atest higieniczny na rury i kształtki do wodociągów z polietylenu
Atest higieniczny na rury studzienne, rury i kształtki do wodociągów i rynny PVC-U

Aprobata techniczna IŁ na rury RHDPE do kanalizacji kablowych i rurociągów kablowych

Aprobata IŁ rur RHDPE do kanalizacji kablowych

Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów rur i kształtek KRAH

Aprobata IBDiM rury i kształtki KRAH